Boek & Meester is een maandelijks literatuurprogramma. Per editie staat één (inter)nationale topauteur centraal. De kern van het programma wordt gevormd door een diepgaand interview. Daarnaast is er ruimte voor voordracht en vragen uit het publiek.

We kiezen bewust voor internationale schrijvers. Rotterdam staat gewoonlijk niet op de lijst steden die deze auteurs bezoeken als ze in Nederland zijn. De organisatie van Boek & Meester beschouwt dit als een gemis in het literaire aanbod van de stad.

In 2020 zal Boek & Meester zeven keer plaatsvinden, in maart, april en mei, en in september, oktober, november en december. Enkele auteurs die op ons verlanglijstje staan, zijn: Olga Tokarzcuk, Édouard Louis, Rachel Cusk, Ocean Vuong en Ian McEwan. Omdat we ons aanpassen aan de agenda van de auteur, vindt het programma steeds op wisselende locaties in Rotterdam plaats.

Boek & Meester is een product van Stichting Rotown Magic en wordt mede mogelijk gemaakt door: de dienst Kunst en Cultuur van de gemeente Rotterdam en het Nederlands Letterenfonds.

Redactie: Christian Jongeneel, Ernest van der Kwast
Publiciteit: Gari Koolen